دوره های آموزشی

کارگاه اراده و عملگرایی

300,000 تومانرایگان

هدیه ویژه عالی آموز

490,000 تومانرایگان

آموزش مقدماتی پاورپوینت

50,000 تومان

دوره استادی آموز

9,000,000 تومان