مینی دوره فن بیان

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مینی دوره فن بیان بخشی هایی از دوره حرفه ای  فن بیان و سخنرانی است که میتواند به نقویت مهارتهای…

رایگان!
هدف گذاری
100%
تخفیف

کارگاه هدف گذاری

بدون امتیاز 0 رای
490000 – رایگان!

امیدواریم با شرکت در این دوره، گام بلندی در راستای موفقیت و تقویت مهارت های ارتباطی خود بردارید.

490000 – رایگان!