تماس با ما | مجموعه آموزشی عالی آموز

تماس با ما | مجموعه آموزشی عالی آموز

آدرس:

کرمان ، خیابان بهشتی ، کوچه 8 ، برج اطلس

مسیر یابی:

شماره های تماس:

پست الکترونیکی:

کد پستی:

واحد مربوطه را انتخاب نمایید

برای ارتباط با واحد پشتیبانی آموزش آنلاین میتوانید با شماره ۰۹۳۹۴۱۰۹۲۸۶ تماس حاصل نمایید یا از فرم زیر استفاده نمائید:
دوره های آنلاین

برای ارتباط با واحد حسابداری میتوانید با شماره ۰۹۱۰۰۲۹۲۹۰۰ تماس حاصل نمایید یا از فرم زیر استفاده نمائید:
واحد حسابداری