چگونه سخنور خوبی باشیم؟

حتی اگر هرگز مدیریت یک جلسه را بر عهده نگیرید، سخنرانی عمومی یک مهارت مفید برای سخنرانی در عروسی یا با یک دوست تا الهام بخشیدن به گروهی از داوطلبان…

0 دیدگاه